Alle nuværende beboere er medlemmer af Kollegianerforeningen ved Rigshospitalets Kollegium, som først og fremmest varetages af Beboerrådet & Kollegianerrådet (BrKr) bestående af en formand, næstformand, hovedkasser samt 4 menige medlemmer.

• Formanden tegner sammen med næstformanden og hovedkassereren foreningen økonomisk.

• Formanden repræsenterer sammen med næstformanden kollegianerforeningen og beboerne overfor bestyrelsen samt overfor administrator.

• Formanden sikrer efterlevelsen af kollegiets vedtægter.

PDF: Vedtægter for Rigshospitalets Kollegium Maj 2019

Nuværende formand: Daniel Vorting, værelse 354.