Intern flyt

Kollegiet har et Intern flyt udvalg, som håndterer kollegianernes ansøgniner om at flytte fra et værelse på kollegiet til et andet. Det kan både være internt på det køkken man er tilknyttet eller til et nyt køkken. Man kan dog først flytte internt til et andet køkken, når man har boet på kollegiet i 5 måneder.

Når et værelse bliver ledigt i forbindelse en kollegianers fraflytning, meddeler udvalget til beboerne, at værelset er ledigt. Herefter kan alle interesserede søge om værelset. Såfremt der er flere beboere, som søger om det samme værelse, afgøres det efter et pointsystemt, hvem der får tildelt værelset.

Pointsystemet er indrettet sådan, at man får et antal grundpoint efter, hvor attraktiv lokation ens nuværende værelse har som følge af udsigt og afstand til stueetagen, festrum, træningsrum, vaskerum og lignende. Derudover får man 1 point for hver måned, man har boet på kollegiet.

Man kan godt flytte internt flere gange, men ens optjente point nulstilles ved hver flytning.

Ligesom de øvrige udvalg består Intern flyt af frivillige kollegianere, som løfter en stor arbejdsopgave for kollegiet.

RHK.dk anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies.